o plebiscycie

Zwykle sołtysem zostaje osoba, która ma poważanie wśród lokalnej społeczności, pomysły na jej rozwój i potrafi zjednywać sobie partnerów do działania. Chcąc podkreślić jak ważna jest to rola, drugi rok z rzędu organizujemy plebiscyt na Sołtysa Roku Powiatu Kętrzyńskiego.

gala finałowa

Głosować na poszczególnych sołtysów można do końca lutego. To Państwo wybiorą laureata, którego uhonorujemy na uroczystej gali 10 marca.

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn
Tel. 89 751 75 00
Fax. 89 751 24 01